Proiectul “EBSI4RO: Conectarea României prin Blockchain” – scurt raport la un an de la începerea implementării

În perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2023, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) derulează în parteneriat proiectul “EBSI4RO: Connecting Romania through Blockchain” (Conectarea României prin Blockchain), în cadrul acțiunii CEF-TC-2020-1: Blockchain. 

Proiectul are ca scop crearea unui ecosistem durabil pentru accelerarea digitalizării și pentru facilitarea cunoașterii și adoptării tehnologiei Blockchain și a infrastructurii europene de servicii Blockchain (European Blockchain Services Infrastructure – EBSI), de către cetățeni, firme, instituții și administrație. 

Activitățile principale ale proiectului se referă la:

  1. Instalarea unui nou nod al rețelei EBSI, care a devenit funcțional în iulie 2021, la UEFISCDI, adăugându-se astfel celorlalte 49 de noduri EBSI existente în prezent în Europa.
  1. Implementarea și pilotarea unui sistem de emitere pe EBSI de diplome universitare (integrate cu Registrul Matricol Unic – RMU) și micro-credențiale. România va fi astfel unul din primele state membre care va avea un astfel de sistem, garantând veridicitatea diplomelor de terminare a studiilor, dar și recunoașterea finalizării cursurilor de scurtă durată sau a modulelor derulate în format blended, facilitând astfel interoperabilitatea, mobilitatea, flexibilitatea parcursului educațional și angajarea.
  1. Derularea de programe de training și a cinci cursuri online masive deschise, pe platforma UNICAMPUS a UPT (http://unicampus.ro), pentru universități, instituții și companii, pentru familiarizarea cu tehnologia Blockchain și cu dezvoltarea de aplicații pe Blockchain, pentru serviciile publice și private, utilizând EBSI. Participarea la aceste programe va fi recunoscută prin certificate pe EBSI.

Proiectul EBSI4RO vine astfel să consolideze comunitatea Blockchain din România şi să sprijine implementarea de noi servicii pe Blockchain, în diverse domenii, inclusiv pentru digitalizarea sistemului public și asigurarea unei interacțiuni transparente și eficiente a cetățenilor cu administrația.

Printr-o cooperare cu experți, instituții și organizații din țară și străinătate, care activează în acest domeniu emergent, proiectul EBSI4RO va veni cu propuneri de noi politici pentru adoptarea tehnologiei Blockchain în educație, administrație, economie.

Proiectul EBSI4RO este coordonat de Dr. Cosmin Cioranu (UEFISCDI) și Prof.dr.ing.Radu Vasiu (UPT), având o echipă cu experiență în implementarea de aplicații descentralizate și în derularea de programe de educație pentru Blockchain.

Nodul EBSI operațional la UEFSCDI în iulie 2021 a fost cel de-al doilea din țară, primul fiind instalat la începutul anului 2021 de ICI București – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, iar un al treilea, în decembrie 2021, la STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Cu trei noduri EBSI, România este unul din statele membre ale Parteneriatului European deBlockchain cu cele mai multe noduri.

Toate cele 3 noduri sunt validatoare, nicio altă țară nu mai are acest număr. De menționat că restul nodurilor ce nu apar în figura de mai jos (prezentată la o întâlnire EBP – European Blockchain Partnership), până la 36 în prezent, sunt noduri observatoare.

No description available.

Sistemul de emitere de diplome universitare și micro-credențiale pe EBSI, care este în curs de implementare de echipa EBSI4RO, răspunde strategiilor europene recente:

Ca parte a implementării sistemului de emitere de diplome universitare și micro-credențiale pe EBSI, echipa EBSI4RO participă activ din iulie 2021 la EBSI Early Adopters Programme. EBSI4RO a fost selectat alături de alte 21 de proiecte europene, din 18 țări, pentru a deveni parte a acestui program de incubare, pentru a ajuta la valorificarea potențialului infrastructurii EBSI și a lucra direct cu echipa EBSI de la Bruxelles.

UPT este astfel una din universitățile pioniere participante la Programul pilot Multi-university, pentru emiterea de diplome universitare pe EBSI, alături de două alianțe universitare și alte 17 universități, din 15 țări europene.

Echipele proiectelor au primit acces la mediul de pre-producție EBSI și au fost invitate să-și dezvolte propriile scenarii pilot, care implică schimbul de credentiale/diplome verificabile; ele beneficiază de ajutorul echipei EBSI, făcând parte din comunitatea programului și colaborând cu alți Early Adopters. Acest lucru va ajuta și la îmbunătățirea serviciilor EBSI, răspunzând nevoilor companiilor și administrațiilor din Europa.

Sunt 23 de scenarii transfrontaliere care se derulează în programul Early Adopters, în două fiind  implicate echipa EBSI4RO:

  • UPT emite o diplomă universitară care este apoi verificată de University of Lille, Franța
  • UPT verifică o diplomă universitară emisă de University of Athens, Grecia.

Pentru dezvoltările pe EBSI, utilizăm ca wallet compatibil EBSI sistemul open-source walt.id, care este flexibil, performant și cu un suport profesionist din partea echipei dezvoltatoare. De asemenea, lucrăm la proiectarea unor dashboard-uri pentru issuer și verifier, care să integreze walt.id.

Semnalăm contribuția punctuală la walt.id – github.com/walt-id/waltid-ssikit/pull/69, pe care a avut-o Victor Holotescu, membru al echipei noastre.

Pentru demonstrația scenariilor Early Adopters ce va fi organizată de echipa EBSI în mai 2022, dorim să emitem diploma șefei de promoție de anul trecut, de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din Timișoara (ETcTI) a UPT.

În lunile următoare, sistemul de emitere de diplome universitare și micro-credențiale pe EBSI va fi integrat cu Campusul Virtual UPT, printre primele noi diplome ce vor fi emise putând fi cele ale tuturor șefilor de promoție din UPT.

Integrarea cu Registrul Matricol Unic administrat de UEFISCDI, va permite ca sistemul să fie pilotat pentru alte universități din țară, în scenarii care să cuprindă și verificări transfrontaliere.

De asemenea, conform celor discutate cu echipa proiectului național “Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, prin sistemul implementat de echipa EBSI4RO, se vor micro-credențiale pe EBSI pentru cei 50 de mii de profesorii absolvenți ai acestui valoros program.

Emiterea de diplome universitare și  micro-credențiale se face conform protocoalelor cu care operează EBSI, bazate pe standardele W3C Verifiable Credentials (VC) și GDPR; aceste date sunt trimise doar către titular, nefiind stocate pe EBSI.

În ianuarie 2022, a fost semnat un document “EBSI pre-production compliance” între echipa EBSI și coordonatorii UEFISCDI și UPT ai proiectului EBSI4RO, pentru garantarea protecției datelor.

În contextul unei mari dinamici a ecosistemului #Blockchain în România, putem afirma că acesta este primul proiect de impact național: diplome emise pe EBSI European Blockchain Services Infrastructure vor putea intra în posesia oricărui absolvent de studii universitare sau de specializări, spre a demonstra competențele și cunoștințele dobândite și a se putea angaja sau continua studiile în țară sau străinătate.

Ca o recunoaștere a contribuției la procesul de digitalizare, proiectul “EBSI4RO: Connecting Romania through Blockchain” este menționat în raportul de țară Digital Economy and Society Index – DESI pentru 2021.

De asemenea, apare în secțiunea News a site-ului Euraxess – Research careers in Europe News section, la members in focus: Romania.

Leave a Reply