Domeniul central al Acțiunii CEF Telecom ”EBSI4RO: Conectarea României prin Blockchain” este de a crea un ecosistem extensibil și durabil pentru a facilita și accelera conștientizarea, cunoașterea și adoptarea infrastructurii europene de servicii blockchain (EBSI) de către cetățenii, întreprinderile, instituțiile și administrația români. De asemenea, va sprijini participarea și contribuția părților interesate din România la EBSI, în special în ceea ce privește cazul de utilizare a diplomelor.

Concret, acțiunea va acoperi:

1. Dezvoltarea și operarea infrastructurii EBSI prin sprijinirea înființării și exploatării unui nod EBSI românesc, funcțional și integrat cu rețeaua și operațiunile EBSI;

2. Cazuri de utilizare transfrontaliere EBSI prin implementarea cazului de utilizare a Diplomelor, prin dezvoltarea de aplicații și servicii pentru acreditări digitale și micro-acreditări, integrate cu Registrul Național de Înmatriculare a Studenților (Registrul Matricol Unic sau RMU). Mai exact, va fi implementat un Sistem de Acreditare ca soluție pentru calificări digitale verificabile (diplome oficiale), dar și pentru micro-acreditări verificabile, acordate la finalizarea unor cursuri scurte de sine stătătoare sau module realizate în format blended. Sistemul de acreditare va elibera pe Blockchain (EBSI) diplomele gestionate de RMU operată de Agenția Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltarii și Inovării (UEFISCDI);

3. Activități de consolidare a capacităților EBSI și de formare pentru universități, instituții și companii, care vizează o adoptare mai largă a EBSI de către serviciile publice și private, prin crearea de MOOC-uri pentru învățarea online și mixtă pe UniCampus (https://unicampus.ro /), găzduită de Universitatea Politehnica din Timișoara.

4. Consolidarea comunității de comunicare și blockchain în România, cu scopul de a crește gradul de conștientizare a cazurilor de utilizare EBSI și EBSI și de a disemina rezultatele Acțiunii.

Ca urmare a acestei Acțiuni, va fi susținută lansarea ESBI (inclusiv un caz de utilizare relevant) în România, permițând furnizarea de servicii publice transfrontaliere bazate pe tehnologia blockchain și îmbunătățind modul în care cetățenii, guvernul și întreprinderile interacționează.

Durata proiectului: 1 April 2021 – 31 March 2023